Kommentar från felicia.se

 

felicia.se stöder och sponsrar Ylva på det sätt som är möjligt. Anledningen är att Felicia Borg är Ylvas farmors mormor. felicia.se har tagit webbnamnet efter henne och återspeglar den gård där Ylva vuxit upp på. Ylvas norrbottniska rötter, präglingen av lång vinter och ljusa milda somrar och den folkmusikaliska norrbottniska och västerbottniska traditionen hon fick i sig från läromästaren Erik Andersson i Pålmark gör hennes musik unik.

 

Vi tror också att Ylvas samarbete med den kurdiske musikern Twana Nazr kan bli oerhört intressant. Nya toner, nya rytmer och nya betraktelsesätt på verkligheten bildas när människor med musiken i blodet från olika kulturer möts. Kurdistan och Norrbotten uppvisar båda en karg och hård miljö som människor anpassat sig till och hämtar sin näring från. Norrbottniska liksom kurdiska tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Svenska du heter tu eller to på kurdiska. Två heter dû eller do på persiska som också är släkt med kurdiskan. Svenska dotter, norrbottniska dotra, kurdiska dot.  Kurdiska är ett ordrikt språk med många bildutryck. Känslor och stämningar utryckas mycket poetiskt. Norrbottniska och kurdiska toner till en musikalisk enhet kan bli minst lika intressant som hennes egen musik. Vill du lyssna på hennes musik - klicka här  Do want to listen to her music click here

 

2006-01-18