Tjur eller äldre tjur är ett äldre okastrerat handjur. Vanligtvis äldre än två år. Utmärkt kvalitet ur ekologisk-etisk synvinkel.

Ko är ett hondjur som kalvat vid flera tillfällen. Utmärkt kvalitet ur ekologisk-etisk synvinkel. Korna måste dock få vila upp sig en tid efter den tid de givit mjölk innan de slaktas. Amkor av så kallad köttras behöver kortare vilotid än amkor av så kallad mjölkras. Kor som levt som specialiserade mjölkkor behöver normalt sett längst vilotid. Djuren bör dels anpassas till en ren grovfoder-diet. Magra kor bör få foder så de går upp i hull, medan feta kor måste sättas på en kalorifattigare föda.

Stut är ett kastrerat handjur som slaktas vid cirka 2 års ålder. Oätbar kvalitet ur ekologisk-etisk synvinkel.

Ungko är ett hondjur som kalvat vid ett eller två tillfällen. Utmärkt kvalitet ur ekologisk-etisk synvinkel.

Ungtjur slaktas vanligtvis när de är 16-18 månader gamla. Vanligtvis manipuleras djurens vikt och slakttid genom intensivuppfödning av djuren med insats av kraftfoder den sista tiden före slakt. Djuren har inte vuxit färdigt och det är svårt att kontrollera hur djuren vuxit och vilken mängd och sorts föda de fått i sig. Tämligen medioker kvalitet ur ekologisk-etisk synvinkel.

Kviga är ett hondjur som inte kalvat. De slaktas vanligen vid en ålder av 20 -24 månader. Kvigor slaktas ofta för att de ej blivit dräktiga. Det kan inträffa vid tvillingfödsel med där tvillingen är handjur. Något bättre kvalitet än ungtjur då djuren oftast är något äldre vid slakt. Tämligen medioker kvalitet ur ekologisk-etisk synvinkel.

Kalv är hondjur och handjur som vanligtvis är yngre än 12 månader. Smaklöst men mycket mört kött. Om man inte av fysiologiska eller medicinska skäl endast tål kalvkött så bör köttslaget undvikas. Många fantasifulla namn skapas för att genom reklam och försäljning locka människor att köpa köttet. Mellankalv, baby-beef och gödkalv är exempel på olika namn. Gödkalv är en vidrig form av uppfödning, där man inskränker rörelsefriheten maximalt, föder upp kalven i mörker, undviker det naturliga stråfodret, minimerar innehållet av järn i födan och låter kalven utveckla anemi/blodbrist. Detta för att köttet skall bli så ljust som möjligt. Gödkalv är en oätbar kvalitet ur ekologisk-etisk synvinkel.

Till felicias startsida
To felicia start