Många faktorer påverkar nötköttets ätkvalitet. Ätkvalitet är ett samlat begrepp för smak, saftighet och mörhet.

Hela kedjan, från djurens livsmiljö till tillagningen, är viktig för nötköttets ätkvalitet.

Livsmiljön består av uppväxttid, skötsel, livsmiljö och föda. De sociala beteenden som är naturliga för arten skall eftersträvas så mycket som går. Fodret skall finnas i riklig tillgång, vara mångsidigt och ha hög kvalitet med avseende på näringsinnehåll. Fodret skall vara naturligt för djurslaget att äta. Skötseln innebär en nära och vänskaplig kontakt med människan. Rädsla för människan innebär stress, vilket i ett senare skede försämrar köttkvaliteten.

Bäst är att djuret slaktas på gården. Transporttiden från gård till slakteri måste i andra fall vara kort. Att befinna sig i en slaktbil är en ovan miljö, vilket ger stress i högre eller mindre omfattning. Stress är dåligt.

När djuret kommit till slakteriet är det viktigt att det slaktas så fort som möjlig. Det är viktigt att minimera, för djuret, alla obehagliga intryck ljud och lukter.

Mörning innebär en uppluckring av muskelns struktur. Mörheten är något bättre i köttet från yngre djur jämfört med äldre.

Saftigheten påverkas inte alls av djurets kön eller ålder.

Köttsmaken är bättre i kött från kor, kvigor och äldre tjurar jämfört med ungtjurar.

Tillagningssättet har en avgörande betydelse för mörningsresultatet. Överstekning med för hög innertemperatur i köttet ger ett segt och torrt kött. Framdelskött från nötkreatur måste däremot koka ganska länge för att bindväven skall lösas upp.

Till felicias startsida
To felicia start